Informacja o przekształceniu jednostki budżetowej w samorządową instytucję kultury – Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku oraz nadania jej statutu.

Rada Miejska w Kluczborku uchwałą z dnia 28 października 2020r. nr XXIV/373/20 postanowiła o przekształceniu  z dniem 1 stycznia 2021r. jednostki budżetowej o nazwie Centrum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Kluczborku przy ul.Pułaskiego 3 w samorządową instytucję kultury o nazwie Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku, zwaną dalej CAL. Majątek CAL stanowić będzie mienie Wielofunkcyjnego Obiektu Audiowizualnego – kino Bajka w Kluczborku.
Na mocy podjętej uchwały, CAL w Kluczborku z dniem 1 stycznia 2021 wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z dotychczasowej działalności Kina Bajka, stając się stroną wszystkich stosunków prawnych, których w odniesieniu do Kina Bajka w Kluczborku była dotychczas Gmina Kluczbork, ul.Pułaskiego 3,              46-200 Kluczbork.
Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku jest gminną instytucją kultury.
Terenem działania obejmuje obszar Gminy Kluczbork.
CAL może równiez działać na terenie województwa opolskiego, całej Polski a także poza granicami kraju.
Organizatorem Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku jest Gmina Kluczbork.
CAL posiada osobowość prawną, jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Kluczbork pod numerem 1.
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Kluczbork: nr wpisu 4/20 z dnia 18.12.2020r. do pobrania
Wszelkie pisma, faktury, rachunki, dokumenty księgowe i inne dokumenty wystawiane przez dotychczasowych kontrahentów CAL w Kluczborku – w odniesieniu do działalności Kina Bajka w Kluczborku –  powinny, począwszy od        1 stycznia 2021r., zawierać następujące dane: 

Nabywca/Odbiorca:

Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku

Adres: ul. Pułaskiego 3,46-200 Kluczbork,

NIP: 7511783099

REGON: 387741541

Kontakt:

Dyrektor Katarzyna Juranek-Mazurczak

e-mail: kino@kluczbork.pl

nr tel.: 882 711 488

Biuro

e-mail: cal@kluczbork.pl

nr tel.: 884 276 616

Program działania Instytucji Kultury – Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku na lata 2021-2027 do pobrania tutaj

Uchwała o przekształceniu jednostki wraz ze statutem do pobrania tutaj

Skip to content